Reprezentare în CTCNC

   
Participare în procesul decizional
Reprezentare în CTCNC
Participare la negocierile colective
Oferirea de asistenţă şi consultanţă
Facilitarea accesului la informaţii
Oferirea altor servicii de susţinere a activităţii patronale

APT Bălţi şi-a delegat membrii în cadrul Comisiei Teritoriale pentru Consultări şi Negocieri Colective (CTCNC), prin intermediul căreia reuşeşte să promoveze interesele şi drepturile membrilor săi, prin dialog direct cu autorităţile publice locale şi reprezentanţii salariaţilor. În cadrul Comisiei sunt abordate problemele social-economice şi din domeniul relaţiilor de muncă la nivel teritorial.