Participare la negocierile colective

   
Participare în procesul decizional
Reprezentare în CTCNC
Participare la negocierile colective
Oferirea de asistenţă şi consultanţă
Facilitarea accesului la informaţii
Oferirea altor servicii de susţinere a activităţii patronale

Membrii APT Bălţi au participat la negocierea şi încheierea convenţiei colective teritoriale în ianuarie 2012.

Convenţia colectivă de nivel teritorial este un act juridic care stabileşte principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă şi a raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea, care se încheie de către reprezentanţii împuterniciţi ai partenerilor sociali, în limitele competenţei lor.

Convenţia colectivă include clauze privind:

    a) retribuirea muncii;

    b) condiţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă;

    c) regimul de muncă şi de odihnă;

    d) dezvoltarea parteneriatului social;

    e) alte chestiuni determinate de părţi.