Oferirea de asistenţă şi consultanţă

   
Participare în procesul decizional
Reprezentare în CTCNC
Participare la negocierile colective
Oferirea de asistenţă şi consultanţă
Facilitarea accesului la informaţii
Oferirea altor servicii de susţinere a activităţii patronale

APT Bălţi poate oferi pe viitor membrilor săi servicii de consultanţă în afaceri şi management (ex. întocmirea corespunzătoare a unui business plan, obţinerea de credite, participarea la licitaţii; încheierea contractelor ş.a.), servicii de asistenţă juridică privind diverse aspecte ale relatiilor de muncă (contractul individual de muncă, timpul de muncă şi de odihnă, salarizarea, securitatea şi sănătatea în muncă, disciplina muncii, răspunderea materială ş.a.) etc.