Facilitarea accesului la informaţii

   
Participare în procesul decizional
Reprezentare în CTCNC
Participare la negocierile colective
Oferirea de asistenţă şi consultanţă
Facilitarea accesului la informaţii
Oferirea altor servicii de susţinere a activităţii patronale

APT Bălţi poate obţine şi pune la dispoziţia membrilor informaţii despre conjunctura pieţei interne şi internaţionale, evoluţia cererii şi ofertei de produse şi servicii, licitaţii interne şi externe, oportunităţi de afaceri în ţară şi în străinătate; modificări în legislaţie; oferte ale principalelor instituţii financiar-bancare, precum şi alte informaţii solicitate de membri.