Oferirea altor servicii de susţinere a activităţii patronale

   
Participare în procesul decizional
Reprezentare în CTCNC
Participare la negocierile colective
Oferirea de asistenţă şi consultanţă
Facilitarea accesului la informaţii
Oferirea altor servicii de susţinere a activităţii patronale

APT planifică pe viitor organizarea directă sau în parteneriat cu alte organizaţii şi instituţii de instruire pe diverse tematici, seminarii, ateliere de lucru, congrese, conferinţe, simpozioane, expozitii, târguri şi alte activităţi la nivel local, regional, naţional care pot prezenta interes pentru membri.